by Didi Hoezen

Van duurzame ambitie naar gerichte actie

Circulariteit en duurzaamheid zijn de nieuwe standaard. De maatschappij kijkt kritisch mee en eist transparantie. Veel ondernemingen hebben oprechte ambities maar stranden in de uitvoering. Het oerwoud aan wetgeving en sectorinitiatieven werkt meer verlammend dan richtinggevend.

Wij kijken naar de relevante regels, de verwachtingen van uw stakeholders en uw eigen ambitie. Dit vertalen wij naar een pragmatische aanpak die past bij uw onderneming. Duurzaamheid moet geen kostenpost zijn, maar uw kernactiviteiten en merkwaarde versterken.

Wij adviseren rondom vraagstukken zoals duurzaam inkopen, risicomanagement, circulaire dashboard, carbon footprints, stakeholder engagement programma’s en geïntegreerde verslaggeving. Denk bijvoorbeeld aan het op één lijn krijgen van diverse belanghebbenden om meer vaart in circulaire projecten te krijgen. Het perspectief van Inkoop staat soms haaks op dat van Operations. Hoe kom je dan tot een actieplan waarin meerdere aspecten en perspectieven voldoende worden geborgd? Klanten kiezen voor ons, omdat ze resultaten krijgen. Deze implementatiekracht is wat ons onderscheidt.

Kortom: van duurzame ambities naar gerichte acties. Voor duurzame impact en een tastbaar resultaat.

Waar-we-voor-staan-homepage_500_749
Top