by Didi Hoezen

Carbon strategie en rapportage 

Met CO2-uitstoot als een van de grootste aanjagers van klimaatverandering is de uitstoot van het bedrijfsleven steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen. Ook bedrijven moeten hun bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen opgesteld in het Parijsakkoord. Maar hoe breng je als bedrijf je CO2-emissies in kaart en zorg je dat deze effectief worden teruggebracht?

Wij helpen bedrijven met een gerichte en onderbouwde carbonstrategie, passend bij de activiteiten en ontwikkelingen binnen de sector. Het doel is om emissies zoveel mogelijk te voorkomen en te reduceren en enkel de onvermijdelijke emissies te compenseren. We ondersteunen bij carbonstrategieën die zijn afgestemd op erkende (inter)nationale standaarden en initiatieven zoals het GHG protocol en the Science Based Targets initiative (CO2-reductiedoelen die in lijn zijn met het Parijsakkoord).

Bij het opstellen van een carbonstrategie hanteren we het volgende stappenplan:

  1. Verschaffen van achtergrondinformatie rondom CO2-terminologie, relevante wetgeving en initiatieven.
  2. Bepalen van de scope van de emissies (1, 2 & 3) en het inrichten van een gerichte governancestructuur voor het meten, rapporteren en sturen op CO2-reductie.
  3. Verzamelen en berekenen van de CO2-footprint.
  4. Analyseren van de CO2-footprint en het bespreken van het impactpotentieel.
  5. Opstellen van de CO2-strategie en jaarplannen. Hierbij ligt de focus op preventie en reductie, maar zullen offsetting opties en partners ook worden besproken.
Top