by Timo Elshof

Circulair inkopen project TBI

Context
TBI is een concern dat de leefomgeving op duurzame wijze vernieuwt, inricht en onderhoudt. TBI kenmerkt zich door een wendbare (netwerk)organisatie. Met negentien zelfstandige dochterondernemingen wordt marktgeoriënteerd samengewerkt binnen de segmenten Techniek, Bouw & Ontwikkeling en Infra.

Vraag TBI
TBI zet met overtuiging in op een circulaire bouweconomie. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en Circulair Inkopen zijn belangrijke stappen om een duurzaam gebouwde omgeving en een volledig circulaire bedrijfsvoering te realiseren. TBI wil daarom een gerichte MVI actieagenda voor het borgen van ketenrisico’s en het inspelen op circulaire kansen.

Aanpak 2BHonest
In drie stappen hebben we in co-creatie met TBI de MVI actieagenda geformuleerd en uitgerold:

Stap 1: Nulmeting

  • Inzicht gegeven in wetgeving, sectorinitiatieven en best pratices
  • Kansrijke circulaire producten en huidige initiatieven van TBI in kaart gebracht

Stap 2: Risicoanalyse inkoopcategorieën

  • Inzage in spend en maatschappelijke impact van top-10 inkoopcategorieën
  • Check op MVI-risico’s en aanwezigheid van juiste beheersmaatregelen

Stap 3: MVI-actieagenda

  • Focus en concrete doelstellingen opgesteld voor het circulair inkopen van top-3 inkoop categorieën
  • Praktische tips voor versnelling en samenwerking met stakeholders.

Resultaat voor TBI
Een gericht en gedragen MVI-actieplan waarmee de verschillende ondernemingen van TBI direct aan de slag kunnen.

“Hun manier van werken is resultaatgericht, to-the-point en persoonlijk. Dit maakt 2BHonest een uitstekende partner voor Inkoop om te ontdekken én te versnellen op het gebied van MVI en circulariteit”

Steven van Voorst,
Manager Inkoopcoördinatie TBI Bouw

TBI

Meer weten?
Neem contact op met:

Top