by Timo Elshof

Circulair Inkopen

We werken toe naar een circulaire economie; een economisch systeem van gesloten kringlopen waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat.

Als inkoper kun je echt verschil maken. Door de purchasing power van je organisatie creëer je een toenemende vraag naar circulaire producten waardoor de markt beweegt. Hierbij is het van belang dat je als inkoper niet alleen rekening houdt met het product, maar ook met het gebruik en hergebruik hiervan. Daarnaast zet je bij circulair inkopen in op langetermijnrelaties met leveranciers met een ander systeem van waardecreatie tot gevolg.

2BHonest helpt inkoopafdelingen van organisaties bij het ontwikkelen van integrale circulaire inkoopstrategieën. Wij ondersteunen bij het formuleren van impact- en business doelstellingen, het trainen van inkopers, het betrekken leveranciers en denken mee over pilots. Ook ontwikkelen we praktische meet- en monitoringsmodellen die de basis vormen voor transparante rapportagetools en impactvolle communicatie.

We begeleiden Inkoop stap voor stap bij de transitie naar circulaire bedrijfsvoering door toepassing van de volgende 9 succesfactoren. Succes verzekerd!

Praktijkcase TBI

Samen hebben we:

“In drie stappen de MVI actieagenda geformuleerd en uitgerold met als resultaat een gericht en gedragen MVI-actieplan waarmee de verschillende ondernemingen van TBI direct aan de slag kunnen.”

Top