by admin

Circulaire dashboards

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren, is er nog een flinke gap te overbruggen. Momenteel is de wereld slechts 9% circulair. Maar hoe kunnen organisaties zich klaarmaken voor de circulaire economie? Met welke standaarden moet er rekening worden gehouden en hoe kan dit worden vertaald naar concrete acties voor werknemers?

Wij ondersteunen organisaties bij hun circulair transformatie door een combinatie van dashboards en inspirerende activatiemethodieken. We maken custom-made circulariteitdashboards voor organisaties, producten of diensten. Deze worden volledig afgestemd op de ambities van de organisatie, sectorspecifieke maatregelen en erkende standaarden zoals Ellen MacArthur, 10R model of BREAAM. De dashboards worden gecombineerd met interactieve workshops, online tools of gerichte communicatie om stakeholder te enthousiasmeren en activeren.

We hebben o.a. in co-creatie met Swinkels Family Brewers ‘De Swinkels Circularity Index’ ontwikkeld met drie kernprocessen als sturingsmechanisme: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Dit dashboard maakt het mogelijk circulariteit te koppelen aan concrete doelstellingen. Het geeft inzicht in de processen, maakt circulariteit concreet voor werknemers en zorgt ervoor dat de directie circulariteit kan meten en monitoren.

Swinkels Circularity Index
Top