by Didi Hoezen

Circulariteit strategie en dashboards

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren, is er nog een flinke gap te overbruggen. Momenteel is de wereld slechts 9% circulair. Maar hoe kunnen organisaties zich klaarmaken voor de circulaire economie? Met welke standaarden moet er rekening worden gehouden en hoe kan dit worden vertaald naar gerichte acties voor werknemers en stakeholders?

Wij ondersteunen organisaties bij hun circulaire transformatie door een combinatie van fact-based dashboards en inspirerende activatiemethodieken. We maken custom-made circulariteitdashboards voor organisaties, producten of diensten. Deze worden volledig afgestemd op de ambities van de organisatie, de governance en erkende standaarden zoals Ellen MacArthur, 10R model, CB’23 of BREAAM. De dashboards worden gecombineerd met de inrichting van een governancestructuur, actieplannen en gerichte communicatie om stakeholders te enthousiasmeren en activeren.

We hebben o.a. in co-creatie met Royal Swinkels Family Brewers ‘De Swinkels Circularity Index‘ ontwikkeld met drie kernprocessen als sturingsmechanisme: circulair inkopen, circulair produceren en hoogwaardig hergebruik. Dit dashboard maakt het mogelijk circulariteit te koppelen aan concrete doelstellingen. Het geeft inzicht in de processen, maakt circulariteit concreet voor werknemers en zorgt ervoor dat de directie circulariteit kan meten en monitoren.

Daarnaast hebben we ook diverse brancheverenigingen geholpen om de leden te informeren, inspireren en activeren ten aanzien van circulariteit. Dit hebben we o.a. gedaan voor de scheepsvaartindustrie en de technieksector.

Top