by Didi Hoezen

Diensten

Empowering Sustainability & Circularity

Sustainability strategie ontwikkeling
Strategie

In de afgelopen jaren is het strategisch belang van duurzaamheid enorm gegroeid. Klimaatverandering, grondstofschaarste en zorgen om sociale misstanden resulteren in strengere wetgeving en grotere maatschappelijke druk om verantwoordelijkheid te nemen.

Circulariteit strategie en dashboards
Swinkels-Circularity-diensten

De Nederlandse economie moet in 2050 volledig circulair zijn. Om de transformatie naar een circulaire economie te realiseren, is er nog een flinke gap te overbruggen. Momenteel is de wereld slechts 9% circulair. Maar hoe kunnen organisaties zich klaarmaken voor de circulaire economie? Met welke standaarden moet er rekening worden gehouden en hoe kan dit worden vertaald naar concrete acties voor werknemers?

Carbon strategie en rapportage
Foto carbon strategy

Met CO2-uitstoot als een van de grootste aanjagers van klimaatverandering is de uitstoot van het bedrijfsleven steeds meer onder een vergrootglas komen te liggen. Ook bedrijven moeten hun bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen opgesteld in het Parijsakkoord.

Stakeholderactivatie
Stakeholderactivatie

De strategie is helder en de plannen zijn uitgewerkt. Het startschot klinkt nog in de oren. Iedereen weet wat hem of haar staat te doen. Of toch niet? U herkent het wellicht: in de praktijk kan de energie snel weglekken.

Verslaggeving en communicatie
Verslaggeving en communicatie

De maatschappij kijkt kritisch mee, eist transparantie en duurzaamheidsverslagen zijn inmiddels de nieuwe standaard. Ondernemingen moeten aan hun verplichtingen voldoen, maar een verslag biedt ook de kans om je als bedrijf te positioneren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

EU Taxonomie 
Foto-EU-Taxonomy

Om de Europese economie en samenleving toekomstbestendig te maken (tegen klimaatverandering), heeft de EU de Europese Green Deal ontwikkeld. De Europese Green Deal heeft als doel de EU-economie om te vormen tot een grondstoffenefficiënte, concurrerende economie waarbij er (netto) geen broeikasgassen meer worden uitgestoten in 2050.

CSR due diligence
CSR-Due-Diligence

Sinds de lancering van OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de introductie van de UN Guiding Principles (UNGP’s) worstelen bedrijven met de vertaling van de richtlijnen naar hun governance, managementtools en bedrijfsaanpak. Met de toenemende wetgeving rond deze thema’s groeit ook de noodzaak om oplossingen hiervoor te vinden.

Top