by Timo Elshof

EU Taxonomie  

Om de Europese economie en samenleving toekomstbestendig te maken (tegen klimaatverandering), heeft de EU de Europese Green Deal ontwikkeld. De Europese Green Deal heeft als doel de EU-economie om te vormen tot een grondstoffenefficiënte, concurrerende economie waarbij er (netto) geen broeikasgassen meer worden uitgestoten in 2050. Onderdeel hiervan is de EU Taxonomie; wetgeving die bedrijven wil ondersteunen met de identificatie en kwalificatie van duurzame economische activiteiten. Concreet betekent dit voor bedrijven dat zij meer moeten gaan investeren in en rapporteren over hun milieuimpact.

Wij ondersteunen uw bedrijf met de voorbereiding op de EU Taxonomie. We helpen u met het begrijpen en interpreteren van de Taxonomie. Aan de hand van een concreet stappenplan, nemen we u mee in de rapportageverplichtingen. We analyseren vanuit een Taxonomie-perspectief uw economische activiteiten en concretiseren de uitdagingen, risico’s en oplossingen voor uw team. Gezamenlijk stellen wij een ‘alignment strategy’ op om te zorgen dat uw bedrijf voldoet aan de verwachtingen vanuit zowel de wetgeving als stakeholders. Gedurende het gehele proces, én daarna, helpen wij u bij de rapportage en brengen u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de EU Taxonomie.

Top