by admin

Strategie

Zonder strategie geen focus, geen impact, geen resultaat. Op welke duurzaamheidsonderwerpen en Sustainable Development Goals moet uw onderneming zich richten? Vanuit een sociaal- en milieurisico perspectief, maar ook vanuit commercieel perspectief? Zodat uw onderneming haar onderscheidend vermogen én de marktpositie op het gebied van duurzaamheid en circulariteit verstevigt en bovendien compliant is met wet- en regelgeving.

Wij helpen met een weloverwogen keuze ten aanzien van de strategische duurzaamheidsthema’s. Wij analyseren welke regelgeving, standaarden en (sector)initiatieven zoals de Sustainable Development Goals, het klimaatakkoord, EU Directive, GRI en ISO 26000 voor u relevant zijn. Daarbij kijken we ook naar wat de markt doet ofwel hoe hoog de lat ligt bij uw concurrenten. Vervolgens maken wij een materialiteitsanalyse, waarin de diverse stakeholderbelangen systematisch worden gewogen. Welke doelstellingen rondom
CO2-reductie zijn voor uw onderneming realistisch als de klant niet bereid is extra te betalen, maar er vanuit de regering wel steeds meer bindende richtlijnen komen?

2BHonest werkt niet met een ‘one-size-fits-all’ benadering, maar bepaalt samen met uw organisatie en haar stakeholders de focus, koers en het ambitieniveau.

PRAKTIJKCASE

Bij een Internationaal opererend bedrijf in de food and beverage branche zijn actuele marktontwikkelingen vertaald naar een concrete strategie die bijdraagt aan de marktpositionering.

Hieronder ziet u het stappenplan dat wij hierbij gebruikten:

Circulaire en duurzame bedrijsstrategie

Klik voor meer informatie

  • Wat zijn relevante wet- en regelgeving en standaarden?
  • Wat doen branchegenoten op het gebied van Duurzaamheid en Circulariteit?
  • Wat past bij de identiteit van de organisatie?
  • Wie zijn de belangrijkste stakeholders?
  • Welke duurzaamheidsonderwerpen hebben de grootste impact?
  • Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde van de bedrijfsactiviteiten?
  • Wat is het ambitieniveau per duurzaamheidsonderwerp?
  • Op welke onderwerpen wil de organisatie zich onderscheiden?
  • Wat zijn concrete en meetbare langetermijndoelen?
  • Hoe kunnen deze in jaarlijkse doelstellingen en acties worden vertaald?
Top