by Didi Hoezen

Sustainability strategie ontwikkeling

In de afgelopen jaren is het strategisch belang van duurzaamheid enorm gegroeid. Klimaatverandering, grondstofschaarste en zorgen om sociale misstanden resulteren in strengere wetgeving en grotere maatschappelijke druk om verantwoordelijkheid te nemen. Niet langer valt een duurzaamheidsstrategie los te koppelen van de algehele strategie. De commerciële risico’s en kansen rondom duurzaamheid zijn te groot om deze links te laten liggen.

Wij helpen bedrijven met het integreren van duurzaamheid in de strategie en bedrijfsvoering, waardoor er effectief gestuurd kan worden. Aan de hand van strategische analyses beoordelen we de impact van regelgeving, standaarden en (sector)initiatieven. We geven hiermee rust en inzicht in de soms overweldigende lijst van ontwikkelingen zoals de EU Green Deal, Fit for 55, EU Taxonomie, IIRC, GRI, SASB en de Sustainable Development Goals. Ook kijken we zorgvuldig naar de markt en maken we een materialiteitsanalyse waarin diverse stakeholdersbelangen systematisch worden gewogen. Samen met uw organisatie bepalen we de ambities, focusgebieden, doelstellingen en KPI’s. Ons streven is hierbij om de lat altijd net even hoger te leggen.

2BHonest gelooft niet in een ‘one-size-fits-all’ benadering. Daarom bepalen we samen met uw organisatie en stakeholders een impactvolle strategie met gerichte acties. Zo verstevigt uw organisatie op zowel korte als lange termijn haar marktpositie en maatschappelijke impact.

Praktijkcase

Hoe kan de koffiesector verduurzamen en wat is de rol van een koffie trader als Volcafe Ltd.?

We zijn trots om Volcafe te hebben ondersteund bij de ontwikkeling van hun sustainability strategie. De nieuwe sustainability strategie ‘a thriving, sustainable coffee business’ is gericht op drie pijlers:

  • Sustainable Profitability
  • Regenerative Practices
  • Responsible Citizenship
Volcafe Sustainability Strategy
Top